Indmeldelse

Hvis du vil spille fodbold i FC Nordhavn skal du kontakte klubbens administrationschef ved at sende en mail til kontakt@fcnordhavn.dk

Vi tilbyder selvfølgelig prøvetræninger før endelig kontingent opkræves. Efter prøvetræningsperiodens udløb bedes du udfylde en indmeldingsblanket og sende til kontakt@fcnordhavn.dk.

Indmeldingsblanketten kan hentes her: Indmeldelsesblanket

Såfremt der ikke er plads på nogle af vores hold, vil du blive tilbudt en standby-plads. Al kommunikation foregår via e-mail og spilleren er selv ansvarlig for at holde klubben opdateret med korrekt og tilgængelig adresse, e-mail mv.

Efter prøvetræningens udløb skal spilleren meldes ind. Blanket til dette findes på denne side. Herefter fremsendes kontingentopkrævning via indbetalingskort, du kan via aftale med FC Nordhavns administration også få lov til at betale kontingent via MobilePay. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 2 uger efter forfald, fremsendes en rykker med et gebyr på 100 kr. Betales denne heller ikke er spilleren udmeldt igen og pladsen går til en anden. Spørgsmål vedrørende kontingent bedes stillet til Kasserer Max Ladegaard på mail: mladegaard@fcnordhavn.dk

Medlemskab  
FC Nordhavn er en fodboldklub som er baseret på frivilligt arbejde fra spillere og andre intressenter. Vi forventer derfor, at du som spiller bakker op om klubben og at du vil deltage aktivt i klubbens arbejde.
Det halvårlige kontingent til FC Nordhavn dækker følgende:
•    Klubmedlemskab hos DBU København
•    Gebyr ved tilmelding til DBU turneringer og DBU stævner
•    Diverse sociale arrangementer
•    Bolde, veste, kegler og andet træningsudstyr
•    Spillertøj
•    DBU Dommer til 11-mandskampe og futsalkampe
•    Klubadministration

Udmeldelse 

Skriv til kontakt@fcnordhavn.dk hvis du stopper som spiller i FC Nordhavn. Kun gældende såfremt man får en bekræftelse. Allerede betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.